top of page

Cando a ortiga se humedece a caspa desaparce!

Cuando la ortiga se humedece la caspa desaparece!

BOLSO ORTIGA/ Tote Bag Ortiga

€15.00Precio
Color: blanco
 • Cando esteas a perseguir as túas paixóns e aventuras. Cando te sintas auténtica e imperfecta e queiras fomentar o espíritu da liberdade feminina e a sabedoría popular.

  Cuando estés persiguiendo tus pasiones y aventuras. Cuando te sientas auténtica e imperfecta y quieras fomentar el espíritu de la libertad femenina y la sabiduría popular.

  When you are pursuing your passions and adventures. When you feel authentic and imperfect and you want to foster the spirit of feminine freedom and popular wisdom.

 • Por qué poñela? Por qué ponérsela? Why put it on?

  Porque esta colección "Muller Glocal", está deseñada para ti, muller, que pensas localmente para actuar de maneira global. Ti, que formas parte desa estirpe de muller decisiva que está un paso por diante da sociedade rural na que vive, polo teu inconformismo, talento, forza, e personalidade, pero tamén pola vosa procura incansábel de posibilidades para cultivarse e aprender, e pola túa teima e constancia por fuxir dos canons actuais do que debería ser unha muller tendencia.

  Porque esta colección "Mujer Glocal", está diseñada para ti, mujer, que piensas localmente para actuar de manera global. Tú, que formas parte de esa estirpe de mujer decisiva que está un paso por delante de la sociedad rural en la que vive, por tu inconformismo, talento, fuerza, y personalidad, pero también por tu búsqueda incansable de posibilidades para cultivarse y aprender, y por vuestra empeño y 

  constancia por huír de los cánones actuales de lo que debería ser una mujer tendencia.

  Because this collection, "Glocal Women", is designed for you, woman, who think locally to act in a global way. You, who are part of that lineage of decisive women who is one step ahead of the rural society in which she lives, For your nonconformity, talent, strength, and personality, but also for your tireless pursuit of possibilities to cultivate and learn, and for your commitment and constancy to flee from the current canons of what should be a trendy woman.

bottom of page